”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 11/7/2018.

Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 11/7/2018.

Την Τετάρτη 11/7/2018 και ώρα 12:00 μεσημβρινή θα διεξαχθεί έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τα παρακάτω έκτακτα θέματα:

  1. Τροποποίηση της αριθ. 246/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προ την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων του Δήμου, μετά από άγονο ηλεκτρονικό διαγωνισμό και άγονη ηλεκτρονική διαπραγμάτευση.
  2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την τροποποίηση της 293/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή “BORDERLESS CULTURE” που υποβλήθηκε στην 2η πρόσκληση του προγράμματος Ευρωπαϊκής συνεργασίας “ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020” (INTERREG VA GREECEBULGARIA 2014-2020) – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
  3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου χρήσης 2018
  4. Αναγνώριση οφειλής προς τη Δ.Ε.Η. Α.Ε.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Αμφίπολης.

Add a comment

You must be logged in to comment.