”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 12/10/2018.