”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 02-10-2017

Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 02-10-2017

Την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 13:00 θα διεξαχθεί έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το παρακάτω μοναδικό θέμα:

“Μεταφορά διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες λογαριασμών Νο 250-Κοινού Κεφαλαίου του Ν.2469/97 και Νο 260-Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος”.

Add a comment

You must be logged in to comment.