”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 12-10-2017

Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 12-10-2017

Την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:00 θα διεξαχθεί έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το μοναδικό θέμα: “Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών”.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που τέθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Add a comment

You must be logged in to comment.