”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 27/3/2019 & ώρα 12:30

Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 27/3/2019 & ώρα 12:30

ΘΕΜΑ:  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την νομική στήριξη του κ. Μάρκου Αθανασίου του Δημητρίου, ως καθ’ ύλην αρμόδιου χρονικά Αντιδημάρχου Καθαριότητας (σχετικά με ΧΑΔΑ) του Δήμου Αμφίπολης (παράσταση, σύνταξη και κατάθεση απολογητικού υπομνήματος ενώπιον του Πταισματοδίκη Σερρών στις 02-04-2019 και σε κάθε μετ’ αναβολή.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι ως ημερομηνία για παράσταση, σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του Πτασματοδίκη Σερρών ορίστηκε η 2η/04/2019.

 

Add a comment

You must be logged in to comment.