”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 23/7 & ώρα 09:40 π.μ.