”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 18/12/2019 & ώρα 17:30