”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Αναβολή διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (κατάστημα “αναψυκτήριο” στην κεντρική πλατεία Ν. Κερδυλίων

Αναβολή διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (κατάστημα “αναψυκτήριο” στην κεντρική πλατεία Ν. Κερδυλίων

ΩΝΕ4ΩΨ1-ΕΩΘ Γνωστοποίηση Δημάρχου αναβολής διεξαγωγής δημοπρασίας ακινήτου

Add a comment

You must be logged in to comment.