”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Ανακοίνωση ανάθεσης υπηρεσιών ανάπτυξης εφαρμογών πολυμέσων για το κέντρο διερμηνείας της Αμφίπολης.