”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Ανακοίνωση για λειτουργία δομής Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης