”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ στο πρόγραμμα Μαζικού Αθλητισμού