”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Ανακοίνωση για πρόσληψη 3 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών