”” ”Αρχική” ”>” Προκηρύξεις ”>” Προσλήψεις Προσωπικού ”>” Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου