”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ για το έργο “Ανακαίνιση κέντρου διερμηνείας Αμφίπολης”