”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Αναστολή λειτουργίας λαϊκών αγορών Δήμου Αμφίπολης.