”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για προμήθεια καυσίμων Δήμου & νομικών προσώπων