”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Απόφαση Δημάρχου για εκ περιτροπής λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου.