”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Γνωστοποίηση για πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη για ευρωπαϊκά προγράμματα και θέματα αρχαιοτήτων & πολιτισμού.

Γνωστοποίηση για πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη για ευρωπαϊκά προγράμματα και θέματα αρχαιοτήτων & πολιτισμού.

ΓΝΩΣΤOΠΟΙΗΣΗ για πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη για Ευρωπαϊκά Προγράμματα και θέματα αρχαιοτήτων & πολιτισμού ΩΠΥΩΩΨ1-ΠΨ1

Add a comment

You must be logged in to comment.