Ηλιοκώμη


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

Η ονομασία του χωριού

Η πόλη αυτή ονομαζόταν Σιροπαίονες, όνομα δυσκολοπρόφερτο και από παραφθορά Σιρόπαιν. Κατόπιν έγινε Τσιρούπολη για να καταλήξει στο όνομα Τσερεπλιάνη το οποίο διατήρησε μέχρι τους νεότερους χρόνους. Η πόλη αυ­τή κατά μία εκδοχή καταστράφηκε γύρω στο 300 π.Χ. από τους Πέρσες και άλλους βαρβάρους που περάσαν από εδώ.

Η Ιστορία του χωριού

Το χωριό στην αρχαιότητα ήταν σημαντική κωμόπολη και ονομαζόταν Σιροπαίονες. Ο πρώτος οικισμός βρισκόταν γύρω από τον σημερινό οικισμό και εκτείνονταν δυτικότερα, μέχρι την αγροτική τοποθεσία Μεϊβαλίκια και από παραφθορά της λέξης έγινε Χαϊβαλίκια (λέξη τουρκική που σημαίνει κυδωνεώνας).

Το ότι υπήρχε εκεί κατοικημένος τόπος το μαρτυρούν τα ερείπια που υπάρχουν στην τοποθεσία καθώς και τα πάμπολλα υδραγωγεία (πήλινες νεροσωλήνες, κιούγκια) που έχουν νερό ως σήμερα.

Στο δυτικό μέρος του χωριού» λίγο έξω από τα τελευταία σπίτια ανακαλύπτονται από χρόνια, αρχαίοι τάφοι προφανώς στρατιωτικών. Οι τάφοι είναι συνηθισμένοι, περιβάλλονται δε από πέτρινες ή πήλινες πλάκες χω­ρίς κτερίσματα συνήθως. Οι περισσότεροι τάφοι είναι συλημένοι. Κάποτε βρέθηκε και ένας τάφος θολωτός. Διάφορες μαρτυρίες λένε ότι οι τάφοι αυτοί είναι στρατιωτικών που σκοτώθηκαν κατά τις διάφορες κατά καιρούς επιδρομές στα μεταλλεία χρυσού και αργύρου του όρους Παγγαίου.

Add a comment

You must be logged in to comment.

Υποβολή παραπόνων

Υποβολή παραπόνων

Υπηρεσίες Α.Μ.Ε.Α.

Υπηρεσίες Α.Μ.Ε.Α.

Εργασία

Αναζητήστε Εργασία

Έργα Δήμου

Δείτε τα Έργα του Δήμου

Συζητήσεις

Συζητήσεις