”” ”Αρχική” ”>” Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Αμφίπολης

Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Αμφίπολης

 • Διεύθυνση: πλατεία Αμβράζη, 62041, Ροδολίβος
 • Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή 18:00-21:00, Σάββατο 10:00-13:00
 • Υπεύθυνος βιβλιοθήκης: Μπουντάς Δημήτριος
 • Τηλ. επικοινωνίας: 2324072003

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Αμφίπολης εγκαινιάσθηκε και λειτουργεί από τον Αύγουστο του 2013. Βρίσκεται στον χώρο, όπου παλιότερα στεγαζόταν ο Αστυνομικός Σταθμός Ροδολίβους, ενώ στον ίδιο χώρο βρίσκεται και ο κινηματογράφος «Ρόδον», που θα χρησιμοποιείται για παράλληλες εκδηλώσεις.

Διαθέτει δύο αίθουσες με αναγνωστήρια, ενώ εκτελεί από την πρώτη μέρα  της λειτουργίας της υπηρεσίες δανεισμού προς το κοινό.

Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμφίπολης υπάρχει ένας μεγάλος όγκος ιστορικών, λογοτεχνικών και επιστημονικών βιβλίων, ενώ υπάρχει και μια γωνιά για τους μικρούς μαθητές, οι οποίοι μπορούν να εκμεταλλεύονται δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους.

 

Σκοποί της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αμφίπολης

Οι σκοποί και οι στόχοι της Δημοτικής Βιβλιοθήκης είναι να προωθεί χωρίς πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές και άλλες διακρίσεις την εξάπλωση της γνώσης, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και να καθιστά εφικτή την πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορία.

 

Για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων της η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Αμφίπολης, οι οποίοι συνάδουν και με την διακήρυξη της Unesco για τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες μεταξύ άλλων αποσκοπεί:

 • να λειτουργεί ως τοπικό κέντρο πληροφόρησης
 • να ενισχύει την αναγνωσιμότητα και κάθε είδους σχετική μορφωτική και πολιτιστική δραστηριότητα.
 • να ενεργεί προς κάθε κατεύθυνση για την εκπλήρωση της αποστολής της.
 • να προωθεί την ενημέρωση σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς ,των επιστημονικών επιτευγμάτων και των καινοτομιών.
 • να ενισχύει την τυπική εκπαίδευση όλων των βαθμίδων
 • να υποστηρίζει την προφορική παράδοση,

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμφίπολης σύμφωνα με τους παραπάνω στόχους δραστηριοποιείται έτσι ώστε:

 • να θέτει στη διάθεση του κοινού έντυπο, οπτικοαουστικό και σε ηλεκτρονική μορφή υλικό.
 • να μεριμνά για την απόκτηση, επεξεργασία, διάθεση, συντήρηση και προβολή του υλικού.
 • να ερευνά συνεχώς για την εξακρίβωση των αναγκών των χρηστών της Βιβλιοθήκης σε συνεργασία με αυτούς και με διάφορους φορείς.
 • να παρακολουθεί και ενσωματώνει τις εξελίξεις στη Βιβλιοθηκονομία και τις επιστήμες της πληροφόρησης, καθώς και τις τεχνολογικές εξελίξεις, που θα διευκολύνουν τις επιτελούμενες εργασίες και θα συντελέσουν στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.
 • να υιοθετεί εθνικά και διεθνή πρότυπα.
 • να συγκεντρώνει και να συγκροτεί ειδικές συλλογές και αναλαμβάνει την οργάνωση, διαχείριση και διάθεση τοπικών πηγών πληροφόρησης.
 • να πραγματοποιεί δραστηριότητες όπως εκθέσεις, διαλέξεις, συνέδρια κ.λπ.

Τέλος απώτερος στόχος είναι η συνεργασία με άλλες Βιβλιοθήκες και φορείς στο πλαίσια της οργάνωσης ενός Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών.

IMG_9325 IMG_9323 IMG_9322 IMG_9318 IMG_9317 IMG_9316 IMG_9315 IMG_9314 IMG_9312 IMG_9311

 

Υποβολή παραπόνων

Υποβολή παραπόνων

Υπηρεσίες Α.Μ.Ε.Α.

Υπηρεσίες Α.Μ.Ε.Α.

Εργασία

Αναζητήστε Εργασία

Έργα Δήμου

Δείτε τα Έργα του Δήμου

Συζητήσεις

Συζητήσεις