”” ”Αρχική” ”>” Προκηρύξεις ”>” Διακηρύξεις ”>” Διακήρυξη για προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών έτους 2016 για τις ανάγκες του Δήμου Αμφίπολης & των νομικών του προσώπων