”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Διακήρυξη δημοπρασίας για εκμίσθωση τμήματος 3.693 τ.μ. από το αριθ. 3698α δημοτικό αγροτεμάχιο στην Κοινότητα Κορμίστας.