”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Διακήρυξη δημοπρασίας για μίσθωση αποθήκης στην Τ.Κ. Μεσολακκιάς