”” ”Αρχική” ”>” Διοικητική Διάρθρωση ”>” Αντιδήμαρχοι

Αντιδήμαρχοι

  • Παπαδόπουλος Ιορδάνης του Γεωργίου (Αντιδήμαρχος)
  • Πατσιά Ελένη του Κωνσταντίνου (Αντιδήμαρχος)
  • Χαρισιάδης Δημήτριος του Δημητρίου (Αντιδήμαρχος)
  • Κουτούζογλου Αντώνιος του Κυριάκου (Αντιδήμαρχος)

Υποβολή παραπόνων

Υποβολή παραπόνων

Υπηρεσίες Α.Μ.Ε.Α.

Υπηρεσίες Α.Μ.Ε.Α.

Εργασία

Αναζητήστε Εργασία

Έργα Δήμου

Δείτε τα Έργα του Δήμου

Συζητήσεις

Συζητήσεις