”” ”Αρχική” ”>” Διοικητική Διάρθρωση ”>” Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση (ΔΗ.ΚΕ.ΔΑ).

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση (ΔΗ.ΚΕ.ΔΑ).

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμφίπολης (ΔΗΚΕΔΑ) συστάθηκε με το ΦΕΚ 787/Β/9-5-2012 και προήλθε από τη συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων των τεσάρων δημοτικών ενοτήτων του Δήμου. Η ΔΗΚΕΔΑ ασχολείται με τους εξής βασικούς τομείς:

Α. Τομέας περιβάλλοντος στον οποίο περιλαμβάνεται ιδίως:

 • Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος
 • Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων από την αλιεία και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους.
 • Η παρακολούθηση του προγράμματος Καθαρές ακτές-Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ.α.

Β. Τομέας παιδείας στον οποίο περιλαμβάνεται ιδίως:

 • Η ίδρυση και λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
 • Η ίδρυση και λειτουργία φιλαρμονικής
 • Η διοργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης, σχολών μαθητείας για εφαρμογή προγραμμάτων πληροφορικής και νέων τεχνολογιών, αγροτικών προγραμμάτων βελτίωσης καλλιεργειών, νέων ειδών καλλιεργειών (πχ βιοκαλλέργειες) κ.α.

Γ. Τομέας Πολιτισμού στον οποίο περιλαμβάνεται ιδίως:

 • Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων
 • Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε  εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
 • Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθήκης κ.α.

Δ. Τομέας Αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται ιδίως:

 • Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων
 • Η συμμετοχή σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού
 • Η λειτουργία τμημάτων αθλητισμού και άθλησης

Ε. Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας και η μετακίνηση των μαθητών του Δήμου Αμφίπολης.

ΣΤ. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.

Ζ. Προγράμματα “Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας” και “Βοήθεια στο Σπίτι“.

Η ΔΗΚΕΔΑ, ως διάδοχος φορέας, αναλαμβάνει τα κοινωνικά προγράμματα των συγχωνευθέντων Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου.

Πρόεδρος  ΔΗΚΕΔΑ

 • Παπαδόπουλος Ιορδάνης

Υποβολή παραπόνων

Υποβολή παραπόνων

Υπηρεσίες Α.Μ.Ε.Α.

Υπηρεσίες Α.Μ.Ε.Α.

Εργασία

Αναζητήστε Εργασία

Έργα Δήμου

Δείτε τα Έργα του Δήμου

Συζητήσεις

Συζητήσεις