”” ”Αρχική” ”>” Διοικητική Διάρθρωση ”>” Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αμφίπολης προέρχεται από τη συγχώνευση των παρακάτω Ν.Π.Δ.Δ. που λειτουργούσαν στους πρώην Δήμους που συνενώθηκαν (Αμφίπολης, Κορμίστας, Πρώτης, Ροδολίβους) και αποτελούν σήμερα τον Δήμο Αμφίπολης:

 • Παιδικός Σταθμός Παλαιοκώμης Δήμου Αμφίπολης
 • Δημοτικός Παιδικός Σταθμός  Πρώτης Δήμου Πρώτης
 • Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Δ.Δ. Ροδολίβους Δήμου Ροδολίβους
 • Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δ.Δ. Συμβολής Δήμου Κορμίστας
 • Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δ.Δ. Κρηνίδας
 • Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Αμφίπολης
 • Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Κοινότητας Πρώτης
 • Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Ροδολίβους
 • Δημοτικό Στάδιο Πρώτης Δήμου Πρώτης

Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η οργάνωση και η λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων:

Τομέας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Η υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα βρεφικής-παιδικής-τρίτης ηλικίας.

Η δημιουργία και λειτουργία:

 • κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες
 • δημοτικών ιατρείων
 • προγράμματος για την υποστήριξη των νέων με παραβατική συμπεριφορά

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθιγγάνων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με την δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας αλληλεγγύης του Δήμου.

Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.

Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις:

 • παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών
 • βρεφοκομείων
 • ορφανοτροφείων
 • κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας
 • ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων
 • γηροκομείων
 • Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας
 • Κέντρων για ΑμεΑ
 • ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες
 • αναψυχής ατόμων με αναπηρία
 • λειτουργίας Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)

Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την παραχώρηση δημοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή χρηματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.

Τομέας Αθλητισμού

 • Η λειτουργία δημοτικών σταδίων
 • Η λειτουργία αθλητικών κέντρων
 • Η λειτουργία γυμναστηρίων

Πρόεδρος ΝΠΔΔ

 • Κλώτσικας Θεοχάρης

Υποβολή παραπόνων

Υποβολή παραπόνων

Υπηρεσίες Α.Μ.Ε.Α.

Υπηρεσίες Α.Μ.Ε.Α.

Εργασία

Αναζητήστε Εργασία

Έργα Δήμου

Δείτε τα Έργα του Δήμου

Συζητήσεις

Συζητήσεις