”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 20/12/2019 & ώρα 16:00