”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος σε καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα