”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την λειτουργική αναβάθμιση πέντε παιδικών χαρών του Δήμου Αμφίπολης”

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την λειτουργική αναβάθμιση πέντε παιδικών χαρών του Δήμου Αμφίπολης”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ από ΚΗΜΔΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Add a comment

You must be logged in to comment.