”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για προμήθεια καυσίμων του Δήμου Αμφίπολης και των νομικών του προσώπων.