”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Κέντρα Διά Βίου Μάθησης

Κέντρα Διά Βίου Μάθησης

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Αμφίπολης και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αμφίπολης. Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να τα παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερόμενων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης.

Τα προγράμματα, της πρώτης φάσης,  αναφέρονται στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

Οικονομία και Επιχειρηματικότητα

Ποιότητα Ζωής - Περιβάλλον

Γλώσσα και Επικοινωνία

Πολιτισμός και Τέχνη

 

Τα παραπάνω προγράμματα μπορούν να υλοποιηθούν από τη στιγμή που θα συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευομένων.

Κατά την επόμενη περίοδο, στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αμφίπολης θα λειτουργήσει:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΈΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ
1. Μουσικό Εργαστήρι Νέα Κερδύλια 50 12/3/2014 26/5/2014
2. Θεατρικό Εργαστήρι Κρηνίδα 50 21/3/2014 26/5/2014
3. Μουσικό Εργαστήρι Μικρό Σούλι 50 26/3/2014 30/5/2014
4. Ιταλικά για τον Τουρισμό Παλαιοκώμη 25 9/4/2014 19/5/2014
5. Μουσικό Εργαστήρι Παλαιοκώμη 50 8/4/2014 29/5/2014
6. Ιταλικά για τον Τουρισμό Παλαιοκώμη 25 25/4/2014 30/5/2014
7. Ιταλικά για τον Τουρισμό Ροδολίβος 25 24/4/2014 28/5/2014
8. Αγωγή Υγείας-Πρώτες Βοήθειες Παλαιοκώμη 25 10/4/2014 8/5/2014
9. Διαμόρφωση και Διακόσμηση εσωτερικών χώρων Πρώτη 25 25/4/2014 23/5/2014
10. Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη Πρώτη 25 25/4/2014 21/5/2014
11. Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη Μεσολακκιά 25 24/4/2014 22/5/2014
12. Γεωργία και Φυσικοί Πόροι Μεσολακκιά 25 23/4/2014 19/5/2014
13. Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη Κορμίστα 25 3/6/2014 27/6/2014
14. Εργαστήρι μουσικής Κρηνίδα 50 21/11/2014 6/2/2015
15. Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) Νέα Κερδύλλια 50 20/11/2014 5/2/2015
16. Διδασκαλία Ποντιακής Διαλέκτου Δόμιρος 150 1/12/2014 22/5/2015
17. Διδασκαλία Ποντιακής Διαλέκτου Παλαιοκώμη 150 1/12/2014 22/5/2015
18. Εργαστήρι μουσικής Παλαιοκώμη 50 24/2/2015 28/4/2015
19. Βασικά Ιταλικά Α1 Παλαιοκώμη 50 11/2/2015 27/4/2015
20. Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) Παλαιοκώμη 50 26/3/2015 28/5/2015
21. Εργαστήρι μουσικής Μεσολακκιά 50 25/2/2015 6/5/2015
22. Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων Νέα Κερδύλλια 25 26/2/2015 26/3/2015
23. Βασικά Ιταλικά Α1 Ροδολίβος 50 12/2/2015 21/4/2015
24. Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) Ροδολίβος 50 23/3/2015 18/5/2015
25. Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) Ροδολίβος 25 26/3/2015 12/5/2015
26. Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) Ροδολίβος 50 3/4/2015 25/5/2015
27. Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) Πρώτη 50 6/5/2015 10/6/2015

 

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην κ. Λέτα Τσεγγελίδου και στον κ. Θεοχάρη Θεοχαρίδη.

Τηλέφωνο: 2324020701

e-mail: [email protected]

 

 

 

KDBM