”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Ορισμός Αντιδημάρχου – μεταβίβαση αρμοδιοτήτων