”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη 3 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών ΙΔΟΧ 8 μηνών ΣΟΧ 1/2020

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη 3 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών ΙΔΟΧ 8 μηνών ΣΟΧ 1/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΟΧ 1_2020

Add a comment

You must be logged in to comment.