”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠΔΔ Δήμου Αμφίπολης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠΔΔ Δήμου Αμφίπολης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας στο ΝΠΔΔ Δήμου Αμφίπολης

Add a comment

You must be logged in to comment.