”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2017”