”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για προσλήψεις 4 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας ΙΔΟΧ διάρκειας 4 μηνών.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για προσλήψεις 4 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας ΙΔΟΧ διάρκειας 4 μηνών.

Ψ01ΒΩΨ1-Α3Π Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη 4 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας ΙΔΟΧ

Add a comment

You must be logged in to comment.