”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη 3 ΥΕ Εργατών δίμηνης διάρκειας στην υπηρεσία ύδρευσης

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη 3 ΥΕ Εργατών δίμηνης διάρκειας στην υπηρεσία ύδρευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για πρόσληψη 3 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ στην υπηρεσία ύδρευσης

Add a comment

You must be logged in to comment.