”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 2/6/2017

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 2/6/2017

Την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 και ώρα 15:00 θα διεξαχθεί δημόσια τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 02-06-2017

Add a comment

You must be logged in to comment.