”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/7/2017

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/7/2017

Την Τρίτη 25 Ιουλίου 2017 και ώρα 14:00 θα διεξαχθεί δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων (Ροδολίβος) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 25-07-2017

Add a comment

You must be logged in to comment.