”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 8/8/2017

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 8/8/2017

Την Τρίτη 8 Αυγούστου 2017 και ώρα 18:00 θα διεξαχθεί δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 08-08-2017

Add a comment

You must be logged in to comment.