”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 12/9/2017

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 12/9/2017

Την Τρίτη 12-9-2017 και ώρα 20:00 θα διεξαχθεί δημόσια τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 12-09-2017

Add a comment

You must be logged in to comment.