”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/9/2017

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/9/2017

Την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 19:00 θα διεξαχθεί δημόσια τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 25-09-2017

Add a comment

You must be logged in to comment.