”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 13/11/2017

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 13/11/2017

Την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 13:00 θα διεξαχθεί δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων (Ροδολίβος) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 13-11-2017

Add a comment

You must be logged in to comment.