”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/12/2017

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/12/2017

Την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 θα διεξαχθεί δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 19-12-2017

Add a comment

You must be logged in to comment.