”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 31/1/2018 και ώρα 8 μ.μ.

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 31/1/2018 και ώρα 8 μ.μ.

Την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 8 μ.μ. θα διεξαχθεί δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 31-01-2018

Add a comment

You must be logged in to comment.