”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” http://nasaturlari.com/lean/[TRANSLITN]-452.html Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 6/3/2018.

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 6/3/2018.

Την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:00 θα διεξαχθεί δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 06- 03-2018

Add a comment

You must be logged in to comment.