”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” follow url Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 4/5/2018

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 4/5/2018

Την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018 και ώρα 13:00 θα διεξαχθεί δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Πρόσληψη προσωπικού για την υπηρεσία καθαριότητας με σύμβαση ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα δύο μηνών.

ΘΕΜΑ 2ο: Συμμετοχή Δήμου Αμφίπολης στη διοργάνωση της ΙΓ΄ ΜΑΘΗΤΙΑΔΑΣ.

Add a comment

You must be logged in to comment.