”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 7-8-2018.

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 7-8-2018.

Την Τρίτη 7 Αυγούστου 2018 και ώρα 19:30 θα διεξαχθεί δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 03-08-2018

Add a comment

You must be logged in to comment.