”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 16/8/2018.

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 16/8/2018.

Την Πέμπτη 16 Αυγούστου 2018 και ώρα 20:00 θα διεξαχθεί δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα θεμάτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 10-08-2018

Add a comment

You must be logged in to comment.