”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 24/1/2019.

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 24/1/2019.

Την Πέμπτη 24/1/2019 θα διεξαχθεί δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Ροδολίβος για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 17-01-2019

Add a comment

You must be logged in to comment.